• 1 عکس

آموزش

سوالاتی اساسی در مورد بورس

 ۱. چه ساعتی برای خرید مناسب هست و چرا؟

 ۲. نسبت خرید و فروش باید به چه صورتی باشد که جذابیت خرید ایجاد کند

۳. حجم معاملات چه نقشی  میتواند داشته باشد

 ۴.در سابقه گذشته معاملات باید به چه نکاتی توجه نماییم

 ۵.دانستن حمایت سهم چه کمکی به ما میکند

۶. در جا زدن سهم در یک قیمت بطوریکه نوسان در حد یک درصد مثبت یا منفی باشد نشاندهنده چه موردی میباشد

 ۷. قیمت اخرین معامله و قیمت پایانی چه نقشی میتوانند در خرید ما داشته باشند

۸.خریدیا فروش  حقوقی چه نقشی میتواند در ترید من داشته باشد

 ۹.قدرت نقد شوندگی سهم در خرید من چقدر مهم است و در روز بایدحداقل  چه مقدار معامله داشته باشد که بشود گفت قدرت نقد شوندگی خوبی دارد

۱۰.منفی بودن سهم در چند روز گذشته چه نقشی در خرید من دارد

جواب سوالات
ج ۱- برای خرید ساعت ۱۲ به بعد و برای فروش اول صبح چون در اول صبح هیجان خرید است میشه به قیمت بالا سهم را فروخت ودر ساعت ۱۲ به بعد هیجان فروکش کرده و قیمتها متعادل میشود و وضعیت واقعی سهم هم مشخص میشه  البته استثنا هم وجود داره  که اگر در شب بعد از تحلیل به خرید سهمی رسیدیم باید اول صبح با دیدن اولین نشانه های مثبت خرید خود را انجام دهیم  سعی کنیم خریدها بصورت پله ایی شروع شود

جواب سوال ۲-   برای خرید باید حتما قدرت خریدار زیاد باشد و این نسبت بیشتر از دو به یک باشد یعنی حداقل  در مقابل ۲فروشنده یک خریدار باشد و هرچه این نسبت بیشتر باشد خیلی بهتر است  در شرایط مساوی و یا فاصله کم حتما باید معاملات روزهای بعدی را رصد نماییم  وسهم را در واچ لیست خود قرار دهیم

جواب سوال ۳ یکی از مهمترین فاکتورهای خرید حجم معامله میباشد که هم قدرت نقد شوندگی را نشان میدهد و هم ورود پول هوشمند  به سهم را هر چه حجم معاملات نسبت به روزهای قبل بیشتر باشد خبر از اتفاقاتی است که میخواهد در سهم بیافتد اگر افزایش حجم توام با افزایش قیمت و بالا بودن قدرت خریدار باشد نشانه صعود و عکس آن نشانه نزول سهم است

جواب سوال ۴ باید توجه کنیم که سهم حتما چند تا منفی خورده باشد و به نقطه حمایت خود نزدیک شود یعنی سهم اصلاح خود را کرده باشد  بهتر است که زمانی سهم را بخریم که منفی های سهم روز بروز کاهش را نشان دهد و اگر چند روزی در جا بزند و بالا پایین نرود و حجم کمی معامله گردد نشانه عالی صعود است

 جواب سوال ۵  کمک میکند که با قیمت بالا سهمی  را نخریم

  جواب سوال ۶ نشان میدهد که سهم به حمایت معتبر خود رسیده و با افزایش تقاضا شرایط صعود مهیا میشود

  جواب سوال ۷  برای خرید سهم حتما و حتما باید قیمت اخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی باشد و هر چه این اختلاف بیشتر باشد رشد سهم هم بهتر خواهد بود ولی اگر حجم معاملاتم زیاد باشد و قیمت اخرین معامله حتی یک ریال هم از قیمت پایانی کمتر باشد دست به خرید نمیزنیم و منتظر روزهای آینده برای خرید سهم میمانیم  

جواب سوال ۸ اگر خریدار عمده حقوقی بود که اصلا سمت اون سهم نمیرویم  مگر مطمن باشیم بازیگر سهم حقوقی میباشد  مثلا شرکتهای  بزرگ. ولی اگر فروشنده حقوقی و خریدار حقیقی بود میفهمیم که اتفاقاتی در سهم در شرف وقوع میباشد و اگر سهم چند روز گذشته منفی بوده و در حمایت خود میباشد و حقوقی فروشنده میباشد نشان رشد سهم را دارد ولی اگر فروشنده حقوقی و خریدار عمده دیگر هم حقوقی باشد بازم اون سهم را نمیخریم  و حتما باید قدرت خریدار حقیقی زیاد باشد که نشان صعود فراهم شود

  جواب سوال ۹ مهمترین فاکتور میباشد که بدونیم بعد از خرید مشکلی در فروش اون نخواهیم داشت و سعی کنیم هرگز وارد سهم هایی که حجم فروش کمتری دارند نشویم  وحداقل بالای ۳۰۰ هزار حجم خوب است      جواب  سوال ده  نشان میدهد که سهم اصلاح خود را کرده و امکان رشد ان با داشتن بقیه فاکتور ها بیشتر است