این سایت

* اهداف بورسی شو در این سایت صرفا آموزش و ارایه تحلیل به کاربران میباشد.

* بورسی شو کاملاً در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و رعایت کلیه قوانین در این سایت الزامی است. این قوانین دربرگیرنده فهرست مصادیق محتوای مجرمانه http://internet.ir/crime_index.html می‌باشد.

* تحلیل های ارائه شده صرفا آموزشی و در جهت کمک به درک بهتر شما از روند سهم هست  و پیشنهاد خرید نمیباشد. مسئولیت معاملات  باخود شما میباشد و هیچ مسئولیتی در برابر خرید و فروش شما از تحلیل ها نخواهیم داشت